bezár [x]

Kapcsolatfelvétel

Kérjük válassza ki a táblák közül a következőt:
várakozni tilos

donotstop
protectedroad
donotwait
stop
donotenter

Vezetés elmélet teszt


Mit kell tennie, ha a nagyobb sebességgel haladó gépkocsi jobb oldali kerekei az úttestnél mélyebb útpadkára kerülnek?

Erőteljes fékezéssel lassít, majd hirtelen kormány-mozdulattal visszairányítja a gépkocsit az úttestre.

A gépkocsit egyenes irányban tartja, motorfékkel lassít, majd óvatosan visszairányítja az úttestre.

Irányítható-e a gépkocsi, ha fékezéskor csak az első kerekek csúsznak meg?

Igen, a gépkocsi hatásosan irányítható a kormány-berendezéssel.

Igen, de a kormányzáshoz nagyobb erőkifejtés szük-séges.

Nem, a gépkocsi irányíthatatlan.

Járhat-e veszéllyel, ha éjjel, jól megvilágított útról egy rosszul megvilágított utcába hajt be gépkocsijával?

Nem, ha a gépkocsi világítása megfelelő.

Igen, mert a szeme csak fokozatosan alkalmazkodik a rosszabb világításhoz.

Nem, mert a szeme gyorsan alkalmazkodik a rosszabb világításhoz.

Éjszaka mivel kell kivilágítani a forgalomban részt vevő gépjárművet?

Helyzetjelző lámpákkal és tompított fényszóróval.

Távolsági fényszóróval.

Kellően kivilágított úttesten csak a helyzetjelző lámpákkal.

Meg kell-e jelölni a járművön túlnyúló rakományt?

Csak éjszaka és korlátozott látási viszonyok között.

Igen, minden esetben.

Csak akkor, ha a túlnyúlás mértéke a 40 cm-t megha-ladja.

Hány felnőtt személyt szállíthat a személygépkocsival?

Legfeljebb nyolc személyt.

Legfeljebb négy személyt.

Legfeljebb a jármű hatósági engedélyében feltűntetett számú személyt.

Miként befolyásolja a gépjárművezető reakcióidejét az alkohol, egyes gyógyszerek és a fáradtság hatása?

A reakcióidő kismértékben csökken.

A reakcióidő többszörösére növekedhet.

A reakcióidő csak kismértékben növekszik.

Milyen legyen a gépkocsivezetéshez használt ruházatunk télen?

Réteges, a szabad mozgásunkat nem akadályozó.

Minél melegebb, hogy a kocsiból kiszállva se fázzunk meg.

Legfeljebb kétrétegű.

Merre irányítja tekintetét, ha éjjel, szembejövő gépjárművel talál-kozik?

A szembejövő járművet nézi, hogy elkerülje az ütkö-zést.

Az út jobb szélét figyeli, mivel így kevésbé vakítja el a szembejövő jármű fényszórója, és felbukkanó aka-dályra is itt számíthat leginkább.

Az úttest felezővonalát nézi, hogy elkerülje az ütkö-zést.

Mekkora követési távolságot célszerű tartani lakott területen kívül?

Legalább 0,7 s időtartamnak megfelelő úthosszt.

Legalább 4 s időtartamnak megfelelő úthosszt.

Legalább 2 s időtartamnak megfelelő úthosszt.


Új tesztsor