bezár [x]

Kapcsolatfelvétel

Kérjük válassza ki a táblák közül a következőt:
behajtani tilos

donotwait
protectedroad
stop
donotstop
donotenter

Próbavizsga (Sm)


Az ábrán látható személygépkocsi a berajzolt nyomvonalon közlekedik. Hol kell irányjelzővel jeleznie az irányváltoztatási szándékát?

Csak a C, ill. a D betűkkel jelölt helyeken.

Az A, B, C, D betűkkel jelzett helyeken egyaránt.

Csak az A, ill. a C betűkkel jelölt helyeken.

Kik közlekedhetnek a táblával jelölt úton?

Csak gyalogosok.

Gyalogosok és célforgalomban járművek is, de legfeljebb 20 km/h sebességgel.

Gyalogosok, kétkerekű kerékpárok és konflisok.

Átkelhet-e gyalogosként a híd úttestjén?

Igen.

Nem.

Elsőbbséget kell-e adnia a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen az úttest bal oldaláról érkező gyalogos részére?

Igen.

Nem, mert a gyalogosnak az úttest közepén meg kell állnia és ismételten meg kell győződnie a biztonságos továbbhaladás lehetőségéről.

Csak a párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úttesten.

Mit jelez ez a tábla?

Az autóút végét.

A főútvonal végét.

Az autópálya végét.

Mit jelez ez a tábla?

Az úton olyan vasúti átjáró van, amelynél teljes vagy félsorompó felszerelve nincs.

Az úton olyan vasúti átjáró van, amelynél a vasúti jármű áthaladását jelzőőr biztosítja.

Az úton teljes sorompóval biztosított vasúti átjáró van.

Mit jelez ez a tábla?

Az egyvágányú vasúti átjáró kezdetét.

A két- vagy többvágányú vasúti átjáró kezdetét.

Behajthat-e célforgalomban a táblával megjelölt útszakaszra?

Csak akkor, ha menetlevéllel igazolni tudja a behajtás szükségességét.

Nem.

Csak áruszállítás céljából.

Szabad-e éjszaka tompított fényszóró bekapcsolása nélkül csak helyzetjelző lámpákkal közlekedni?

Igen, de csak szürkületben.

Igen, de csak lakott területen belül.

Nem.

Megszűnteti-e ez a jelzőtábla a Sebességkorlátozás tilalmi tábla hatályát?

Igen, minden esetben.

Csak akkor, ha a Sebességkorlátozás táblát a Lakott terület kezdete jelzőtáblával együtt helyezték el.

Hányadikként haladhat át a segédmotoros kerékpár az út-kereszteződésen?

Elsőként.

Másodikként.

Mit jelez a tábla?

Azt, hogy a kerékpárosoknak az utat jobbra vagy balra bekanyarodva el kell hagyniuk.

Az úttest jobb szélén lévő olyan kerékpársávot, amelyen kétirányú forgalom van.

Az úton olyan kereszteződés van, ahol fokozottan számítania kell kerékpárosok keresztirányú közlekedésére.

Szükséges-e a vasúti átjárót fokozott óvatossággal megközelítenie, ha ott a teljes sorompó mindkét rúdja nyitott helyzetben áll?

Igen.

Nem.

Mit jelent a közlekedés más résztvevője iránt tanúsítandó előzékeny-ség?

Készséges együttműködést és átgondolt udvariasságot.

Mindig szabad út biztosítását még az elsőbbségadásra kötelezettek részére is.

Balesetveszély kockázatát is vállaló segítségnyújtást a hátrányos helyzetben lévő részére.

Átengedheti-e a jármű vezetését olyan személynek, akiről feltételez-hető, hogy szeszesitalt fogyasztott?

Nem.

Igen, ha az illető vállalja érte a felelősséget.

Csak akkor, ha az illető a tulajdonos, vagy valamilyen más címen rendelkezési jogosultsága van a járműre.

Hol közlekedhetnek a gyalogosok lakó-pihenő övezetben, ha az úton nincs járda?

Csak az úttest szélén, egy sorban.

Az úton bárhol.

Csak a gyalogúton vagy a gyalog- és kerékpárúton.

Az alábbiak közül mit a legnehezebb felmérni előzéskor?

A szembejövő jármű sebességét.

A szükséges oldaltávolságot.

A szembejövő jármű méreteit.

Melyik oldalon haladhat, ha gyalogosként csak az úttesten tud közlekedni?

Lakott területen lehetőleg, lakott területen kívül mindig a menetirány szerinti bal oldalon.

Mindig a menetirány szerinti jobb oldalon.

Lakott területen lehetőleg, lakott területen kívül mindig a menetirány szerinti jobb oldalon.

Milyen fényre számíthat ez után?

Egyedül villogó sárga fényre, amely veszélyes helyre figyelmeztet.

Piros fényre, amely a továbbhaladás tilalmát jelzi.

Zöld fényre, amely a szabad utat jelzi.

Mit jelez ez a tábla?

Az úton általában legalább a táblán megjelölt sebességgel kell haladni.

Az úton megengedett legnagyobb biztonságos sebességet.

Azt a sebességet, amellyel az úton a biztonságos haladás érdekében közlekedni célszerű.


Új tesztsor