bezár [x]

Kapcsolatfelvétel

Kérjük válassza ki a táblák közül a következőt:
behajtani tilos

donotwait
donotenter
stop
donotstop
protectedroad

Próbavizsga (Sm)


Lakott területen belül e közúti jelzés mellett halad el. Mekkora távolság után várható a veszélyes hely kezdete?

50...100 m-re.

150...250 m-re.

250...500 m-re.

A táblával megjelölt úton közlekedik. Igénybe veheti-e gépjárművével folyamatos haladás céljára a külső (jobb szélső) sávot?

Nem.

Igen.

Fogyaszthat-e szeszes italt a balesetben részes járművezető a rendőri intézkedésig?

Nem.

Igen.

Megszűnteti-e ez a jelzőtábla a Sebességkorlátozás tilalmi tábla hatályát?

Igen, minden esetben.

Csak akkor, ha a Sebességkorlátozás táblát a Lakott terület kezdete jelzőtáblával együtt helyezték el.

Mit jelez ez a tábla?

A kötelező haladási irányt.

Az úttest nem alkalmas párhuzamos közlekedésre.

Egyirányú forgalmú utat.

Jobbra kíván bekanyarodni. Besorolhat-e az úttest jobb szélén levő villamosvágányra?

Igen.

Nem.

Közlekedhet-e segédmotoros kerékpárjával az útpadkán?

Igen.

Nem.

A táblával jelzett úton közlekedik. Haladhat-e 30 km/h sebességnél lassabban?

Nem, mert a tábla behajtási tilalmat jelent mindazoknak a járműveknek, amelyek nem képesek az előírt legkisebb sebesség elérésére.

Csak akkor, ha a tábla által előírt sebesség, az út-, a forgalmi, az időjárási vagy a látási viszonyok miatt a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné.

Szabad-e megfordulni egyirányú forgalmú úton?

Igen.

Nem.

Mit jelez ez a tábla?

A kapaszkodósáv végét.

Az úttest mindkét irányból belátható szakaszon egy forgalmi sávra szűkül.

Az úttest szélessége a megelőző útszakaszhoz képest számottevően csökken.

Milyen következményekkel számolhat, ha az ilyen táblával megjelölt helyen jogosulatlanul várakozik?

Legfeljebb helyszíni bírságot kell fizetnie.

Kerékbilincs alkalmazásával rögzíthetik járművét.

A rendőrhatóság elszállíthatja a járművét.

Olyan helyen, ahol járművét a többi jármű vezetője kellő távolságból nem észlelheti, ott...

megállhat, de nem várakozhat.

megállni, várakozni egyaránt szabad.

megállni tilos.

Hosszú járműszerelvények előzésekor mekkora oldaltávolságot cél-szerű tartani?

Kis oldaltávolságot, mert az ilyen jármű iránytartása jó.

Nagyobb oldaltávolságot, mert az ilyen jármű nyom-eltérése nagy lehet.

Az egyébként megszokott oldaltávolságot.

Melyik jármű haladhat tovább elsőként?

Az A jelű jármű.

A motorkerékpár.

A B jelű jármű.

Hány éves kortól engedheti gyermekét a táblával megjelölt út úttestjén kerékpárral közlekedni?

Kísérővel 6, önállóan 12 éves kortól.

Kísérővel 10, kísérő nélkül 12 éves kortól.

Csak 12 éves kortól.

Mit jelez ez a tábla?

A két- vagy többvágányú vasúti átjáró kezdetét.

Az egyvágányú vasúti átjáró kezdetét.

Hogyan kell meggyőződni a mögöttes forgalomról a sávváltás meg-kezdése előtt?

A belső és a külső visszapillantó tükörből, és ha szükséges, hátrapillantva is.

A belső visszapillantó tükörből.

Hátranézve.

Megfordulhat-e abban az útkereszteződésben, amely előtt ezt a táblát látja?

Igen.

Nem.

Köteles-e irányjelzést adni, ha a járdaszegély mellől készül elindulni?

Nem.

Igen.

Találkozhat-e egyirányú forgalmú úton a menetiránnyal szemben közlekedő, borostyánsárga villogó figyelmeztető fényjelzést használó gépjárművel?

Igen, bármely időpontban.

Csak 22 h és 06 h között.

Nem.


Új tesztsor