bezár [x]

Kapcsolatfelvétel

Kérjük válassza ki a táblák közül a következőt:
stop

donotwait
protectedroad
stop
donotenter
donotstop

Próbavizsga (Sm)


Mit jelez a közvetlenül Ön előtt haladó motoros rendőr, ha megkülönböztető fényjelzést használó járművén ülve a karját fel-le mozgatja?

Azt, hogy húzódjon le az úttest szélére, és álljon meg mögötte.

Azt jelzi, hogy gyorsítson és mielőbb hagyja el az eddig igénybe vett útszakaszt.

Mikor hagyhatja figyelmen kívül az ilyen útburkolati jelet?

Ha a forgalomirányítás szabad utat ad.

Ha a keresztező úton közlekedő jármű vezetője egyértelműen jelezte, hogy lemond elsőbbségéről.

Ha a keresztező úton nem lát közeledő járművet.

Milyen összefüggés van a jármű sebessége és mozgási energiája között?

A sebesség növekedésével egyenes arányban nő a moz-gási energia.

A sebesség növekedésével négyzetes arányban nő a mozgási energia.

A mozgási energia a sebességtől független.

Ráhajthat-e a vasúti átjáróra, ha a félsorompó nyitott állapotban van, de a fénysorompó villogó piros fényjelzést ad?

Kellő körültekintés mellett igen.

Nem.

Mit jelent a közlekedés más résztvevője iránt tanúsítandó előzékeny-ség?

Készséges együttműködést és átgondolt udvariasságot.

Mindig szabad út biztosítását még az elsőbbségadásra kötelezettek részére is.

Balesetveszély kockázatát is vállaló segítségnyújtást a hátrányos helyzetben lévő részére.

Be nem látható útkanyarulatban...

megállhat, de nem várakozhat.

megállni, várakozni egyaránt szabad.

megállni tilos.

Segédmotoros kerékpárjával lakott területen kívül a kerékpárúton közlekedik. Milyen sebességgel haladhat?

Legfeljebb 30 km/h sebességgel.

Legfeljebb 20 km/h sebességgel.

Legfeljebb 40 km/h sebességgel.

Behajthat-e célforgalomban a táblával megjelölt útszakaszra?

Csak akkor, ha menetlevéllel igazolni tudja a behajtás szükségességét.

Nem.

Csak áruszállítás céljából.

Melyik jármű haladhat tovább elsőként?

Az A jelű jármű.

A motorkerékpár.

A B jelű jármű.

Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?

Az út menti rézsű miatt az útpadkára hajtani veszélyes.

Veszélyes lejtőre, ahol féktávolsága azonos sebesség esetén is hosszabb lesz, mint sík úton.

Az út oldalirányú dőlése miatt járműve könnyebben megcsúszhat.

Mi az útburkolati jel jelentése?

Kerékpárút.

Kerékpárosok közlekedésére kijelölt úttest.

Várakozóhely kerékpárosok részére.

A frontális ütközést csak az úttest elhagyásával tudja elkerülni. Mi a manőver végrehajtásának helyes módja?

Fokozatos jobbra húzódással tér le az úttestről.

Balra tér le az úttestről.

Lehetőleg jobbra tér ki úgy, hogy a padkára futás előtt intenzíven fékez.

Mit jelez ez a tábla?

A kapaszkodósáv végét.

Várakozóhelyről vagy üzemanyagtöltő állomásról betorkolló utat.

A leállósáv végét.

Melyik jármű haladhat tovább elsőként?

A C jelű jármű.

Az Ön kormánykerékkel ábrázolt gépkocsija.

Az A jelű jármű.

Szükséges-e a közlekedésben az egymáshoz való alkalmazkodás?

Igen, mert aki nem képes alkalmazkodni, az előbb vagy utóbb baleset okozója vagy szenvedő alanya lesz.

Nem, mert a közlekedésben mindenkinek önállóan kell dönteni.

Nem, mert a KRESZ mindenkire egyformán vonat-kozik.

Hol közlekedhet lakott területen segédmotoros kerékpárjával, ha az úton van kerékpársáv?

Akár a kerékpársávon, akár a mellette levő forgalmi sávon.

A kerékpársáv melletti forgalmi sávon.

Csak a menetirány szerinti jobb oldali kerékpársávon.

Vontatható-e a kétkerekű segédmotoros kerékpár másik járművel?

Igen, de legfeljebb 20 km/h sebességgel.

Igen, de legfeljebb 40 km/h sebességgel.

Nem.

Mit jelez ez a tábla?

Az úttest szintkülönbsége miatt nem látható az elöl haladó vagy a szembejövő jármű.

Egymás utáni veszélyes lejtőket és emelkedőket.

Az úttest állapota a megelőző útszakaszéhoz képest lényegesen rosszabb, vagy az úttesten sebességcsökkentő bordákat (küszöböt) alakítottak ki.

Behajthat-e az útkereszteződésbe, ha azt - forgalmi torlódás miatt - e fényjelzés időtartama alatt előreláthatólag nem lehet elhagyni?

Nem.

Igen.

Mi a vakvezetés?

Amikor a gépjárművezető által belátott út hossza megegyezik a féktávolsággal.

Amikor a gépjárművezető által belátott út hosszabb, mint a féktávolság.

Amikor a gépjárművezető által belátott út rövidebb, mint a féktávolság.


Új tesztsor