bezár [x]

Kapcsolatfelvétel

Kérjük válassza ki a táblák közül a következőt:
várakozni tilos

donotenter
donotstop
stop
protectedroad
donotwait

Közúti jelzések teszt


Megállhat-e járművével a körforgalmú úton?

Nem.

Igen.

Személygépkocsijával 100 km/h sebességgel halad. Lassítania kell-e járművét, ha a táblával megjelölt helyhez közeledik?

Igen.

Nem.

Lehet-e elsőbbségadási kötelezettsége a következő útkereszteződésben, ha a csomópontot ilyen táblával jelzik?

Nem.

Igen.

Csak akkor, ha útját villamos keresztezi.

Figyelmen kívül hagyhatja-e a tábla jelentését, ha a fényjelző készülék villogó sárga jelzést ad?

Nem.

Igen.

Elszállíthatják-e a gépkocsiját a táblával megjelölt helyről, ha ottléte akadályozza az áruszállító jármű beállását?

Nem.

Igen, ha a kiegészítő táblán feltüntetett időszakon és távolságon belül várakozik ott.

Igen, a nap bármely szakában.

Bekanyarodhat-e balra, ha ezt a jelzést látja?

Igen.

Nem.

Behajthat-e kerékpárjával a táblával megjelölt útszakaszra?

Nem, kerékpárral csak azt tolva, gyalogosként haladhat a megjelölt útszakaszon.

Igen, korlátozás nélkül.

Igen, de csak célforgalomban.

Behajthat-e célforgalomban a táblával megjelölt útszakaszra?

Csak akkor, ha menetlevéllel igazolni tudja a behajtás szükségességét.

Nem.

Csak áruszállítás céljából.

Mit jelez ez a tábla?

A főútvonal kezdetét jelző tábla távolságát.

A Főútvonal, valamint az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák jelzései a megjelölt távolságon belül nem irányadók.

A főútvonal végét jelző tábla távolságát.

Mit jelez ez a tábla?

Az úton a járműveknek egymást a táblán megjelöltnél kisebb távolságban követniük tilos.

Az úton a táblán megjelöltnél hosszabb járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos.

Az úton a táblán megjelöltnél - rakományával együtt - szélesebb járművel közlekedni tilos.


Új tesztsor