bezár [x]

Kapcsolatfelvétel

Kérjük válassza ki a táblák közül a következőt:
várakozni tilos

donotenter
protectedroad
donotwait
stop
donotstop

Közlekedés teszt


Az úttest széléről elindulva...

nem zavarhatja az úttesten haladó járműveket.

elsőbbséget kell adnia az úttesten haladó gyalogosok és járművek részére.

számíthat arra, hogy az úttesten haladó járművek elsőbbséget adnak Önnek.

Hogyan célszerű előzni változó sűrűségű szembejövő forgalomban?

Nagy gyorsítással a megengedett sebességhatáron belül.

Állandó nagy sebességgel.

Kis gyorsítással nagyobb sebességfokozatba kapcsol-va.

Ön a T jelzésű gépkocsit vezeti. Lassú haladásával akadályozhatja-e a mögötte gyorsabban haladó járművet?

Igen.

Nem.

Ön a mögöttes forgalmat nem akadályozva a T jelzésű gépkocsit vezeti. A sárga autó megelőzése után köteles-e visszatérni a szélső sávba?

Nem.

Igen.

Melyik szabályértelmezés a helyes?

Mindig a megengedett legnagyobb sebességgel kell haladni, kivéve, ha a körülmények csökkentett sebességet indokolnak.

Akkor szabad a megengedett legnagyobb sebességgel haladni, ha a körülmények csökkentett sebességet nem indokolnak.

Megelőzheti-e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpáros a személygépkocsit?

Nem.

Igen.

Az alábbiak közül mit a legnehezebb felmérni előzéskor?

A szembejövő jármű sebességét.

A szükséges oldaltávolságot.

A szembejövő jármű méreteit.

Mit célszerű tenni az előzés megkezdése előtt, ha az előzést nagy gyorsítással kell végrehajtani?

Célszerű a tengelykapcsolót csúsztatni.

Célszerű egy sebességfokozatot visszakapcsolni.

Célszerűbb eggyel magasabb sebességfokozatba kap-csolni.

Köteles-e irányjelzést adni, ha a járdaszegély mellől készül elindulni?

Nem.

Igen.

Olyan párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten közlekedik, ahol a forgalom sűrűsége folytán a sávokban összefüggő járműoszlopok alakultak ki. A gyorsabb előrehaladás érdekében változtathat-e forgalmi sávot?

Igen.

Nem.

Csak akkor, ha a sávjában bármilyen okból lelassul a forgalom és Ön meg akarja tartani az eddigi haladási ütemét.


Új tesztsor