bezár [x]

Kapcsolatfelvétel

Kérjük válassza ki a táblák közül a következőt:
megállni tilos

stop
donotwait
donotstop
donotenter
protectedroad

Alapismeretek teszt


Mi a helyes magatartás rendbontó, szabálytalankodó partnerrel való találkozás esetén?

Nem veszi figyelembe a szabálytalankodó magatartást.

Igyekszik eltávolodni a rendbontó közeléből.

Igyekszik megleckéztetni a rendbontót.

Behajthat-e a jelzőlámpa tilos fényjelzése ellenére az útkereszteződésbe, ha a megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű továbbhaladását csak így tudja biztosítani?

Nem.

Igen, de csak akkor, ha a forgalom irányítására jogosult személy utasítást ad erre.

Igen, de csak kellő körültekintéssel, mások veszélyez-tetése nélkül.

A ki- és beszállás idejére megállhat-e az ilyen útburkolati jelen?

Nem.

Igen.

Mikor szabad hirtelen fékezni?

Csak akkor, ha ezt a személy- és vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi.

Csak akkor, ha az Ön mögött haladó jármű helyes követési távolságot tart.

Tovább közlekedhet-e gépjárművével, ha azt észleli, hogy meghibásodott az összes féklámpája?

Igen.

Nem.

Legfeljebb a legközelebbi olyan helyig, ahol a hiba elhárítható.

Vezethet-e járművet, ha szervezetében szeszesital-fogyasztásból szárma-zó alkohol van?

Csak kisebb mértékű alkoholfogyasztás után, ha véral-koholszintje a 0,8 ezreléket nem haladja meg.

Csak kerékpárt vagy lovas kocsit.

Nem.

Vezethet-e gépjárművet az a személy, akit a vezetéstől jogerős bírói ítélettel eltiltottak, de vezetői engedélyét még nem adta le?

Igen.

Nem.

Milyen - mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló - járműszerelvény vezetésére jogosult, csak B kategóriára érvényesített vezetői engedélyével?

Csak olyanra, amelyben a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a mezőgazdasági vontató saját tömegének a felét.

Csak olyanra, amelyben az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb össztömege együttesen nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Csak olyanra, amelyben a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 750 kg-ot.

Elvégezheti-e az úttest széléhez, illetve a várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges hátramenetet, ha ezzel a járműforgalmat akadályozza?

Nem.

Igen, de csak akkor, ha a hátramenetet rövid idő alatt be tudja fejezni.

Nincs balesetveszély. Adhat-e hangjelzést lakott területen?

Igen.

Nem.


Új tesztsor