bezár [x]

Kapcsolatfelvétel

Kérjük válassza ki a táblák közül a következőt:
várakozni tilos

stop
donotwait
donotenter
protectedroad
donotstop

"Sm" Közlekedési ismeretek teszt

A 20 db kérdésre 20 perced van. Több száz kérdésből gyakorolhatsz, véletlenül kisorsolva a kérdéseket.


Melyik jármű haladhat tovább elsőként?

A C jelű jármű.

A B jelű jármű.

Az A jelű jármű.

Ön a motorkerékpárt vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?

Igen, van.

Nincs.

Részt vehet-e a közúti forgalomban segédmotoros kerékpárjával, ha az első kerék fékberendezése üzemképtelen?

Igen, mert az elsőkerékféknek csak alárendelt feladata van.

Nem, mert üzemképes elsőkerékfék nélkül tilos közlekedni.

Csak a telephelyig vagy a legközelebbi javítóműhelyig mehet, fokozott óvatossággal.

Mit jelez ez a tábla?

A két- vagy többvágányú vasúti átjáró kezdetét.

Az egyvágányú vasúti átjáró kezdetét.

Az alábbi járművek közül, azonos sebességről fékezve, melyiknek a legnagyobb a fékútja?

A gépkocsié.

A villamosé.

A motorkerékpáré.

Haladhat-e kerékpárjával folyamatosan egy másik kerékpáros mellett?

Legfeljebb akkor, ha kerékpárúton, vagy leállósávon közlekednek.

Nem, a kerékpárosoknak az előzés esetét kivéve egy sorban kell haladniuk.

Igen, ha nem foglalnak el az úttestből egy személygépkocsi szélességénél többet.

Van-e a kerékpárnak megengedett legnagyobb sebessége?

Nincs. Ezt csak vezetőjének kondíciója, biztonságérzete vagy a jármű műszaki állapota korlátozhatja.

Igen, kerékpárúton 30 km/h, gyalog- és kerékpárúton 20 km/h, lakott területen kívül, ha fejvédőt visel, és nem szállít utast akkor 50 km/h, egyéb más az úttesten, pedig 40 km/h.

Mopedautó....

A kategóriára érvényes vezetői engedéllyel vezethető.

M kategóriára érvényes vezetői engedéllyel vezethető.

B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel vezethető.

Szabad-e előzni kijelölt gyalogos-átkelőhelyen és közvetlen előtte?

Igen.

Nem.

Miről tájékoztatja ez a tábla?

Az útra gépkocsival csak külön engedéllyel szabad behajtani.

Az út zsákutca, így csak ebből az irányból lehet be- és kihajtani.

Az úttesten útjavítási, karbantartási vagy egyéb más munkálat folyik.

Vezethet-e csak M kategóriára (segédmotoros kerékpár) érvényes vezetői engedéllyel mopedautót?

nem

igen

Mit jelez ez az útburkolati jel?

Azt, hogy a forgalmi sávból a következő útkereszteződésnél melyik irányba szabad továbbhaladni.

Azt, hogy a forgalmi sávot - a sávváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartásával - még az útkereszteződés előtt a jelzett irányban el kell hagyni.

Mit jelez a tábla?

Azt, hogy a kerékpárosoknak az utat jobbra vagy balra bekanyarodva el kell hagyniuk.

Az úton olyan kereszteződés van, ahol fokozottan számítania kell kerékpárosok keresztirányú közlekedésére.

Az úttest jobb szélén lévő olyan kerékpársávot, amelyen kétirányú forgalom van.

Főútvonalon halad. Elsőbbséget kell-e adnia az alárendelt úton érkező, megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű részére?

Nem.

Igen.

Mit jelez ez a tábla?

Az utat villamospálya keresztezi.

A jármű vasúti átjáróhoz közeledik.

Bármilyen veszélyes helyet.

Útkereszteződéshez közeledve ezt a táblát látja. Hol kell megállítania a járművét, ha a megállás helyét útburkolati jellel nem jelölték?

A tábla előtt.

Az útkereszteződésbe való behajtás előtt olyan helyen, ahonnan a keresztező út belátható.

A tábla vonalában.

Mit jelez ez a tábla?

Egymás utáni veszélyes lejtőket és emelkedőket.

Az úttest szintkülönbsége miatt nem látható az elöl haladó vagy a szembejövő jármű.

Az úttest állapota a megelőző útszakaszéhoz képest lényegesen rosszabb, vagy az úttesten sebességcsökkentő bordákat (küszöböt) alakítottak ki.

Milyen összefüggés van a jármű sebessége és mozgási energiája között?

A sebesség növekedésével egyenes arányban nő a moz-gási energia.

A sebesség növekedésével négyzetes arányban nő a mozgási energia.

A mozgási energia a sebességtől független.

Mikor hajthat be a táblával megjelölt útszakaszra?

Csak a kiegészítő táblán megjelölt időszakban.

Csak a kiegészítő táblán megjelölt időszakon kívül.

Ráhajthat-e a vasúti átjáróra, ha pl. egy esetleges forgalmi torlódás miatt nem biztos, hogy folyamatosan át tud haladni rajta?

Igen.

Nem.


Új tesztsor