bezár [x]

Kapcsolatfelvétel

Kérjük válassza ki a táblák közül a következőt:
stop

stop
donotstop
donotenter
protectedroad
donotwait

"Sm" Közlekedési ismeretek teszt

A 20 db kérdésre 20 perced van. Több száz kérdésből gyakorolhatsz, véletlenül kisorsolva a kérdéseket.


Mi a helyes vezetési mód, ha segédmotoros kerékpárjával rossz minőségű, egyenetlen, gödrös útszakaszhoz ér?

A sebességet jelentősen csökkenti, visszakapcsol, lassan halad át a gödrös útszakaszon.

Jelentősen növeli a sebességét, hogy a kerekek átrepüljenek a mélyedések felett.

A sebességet nem változtatja, de visszakapcsol.

Mit jelez ez a tábla?

Korlátozott időtartamú várakozási területet.

A megállási tilalom végét.

A megállás, valamint a várakozás tilalmát.

Elsőbbséget kell-e adnia elindulásakor a kézikocsi részére?

Igen.

Nem.

Hány éves kortól engedheti gyermekét a táblával megjelölt út úttestjén kerékpárral közlekedni?

Kísérővel 6, önállóan 12 éves kortól.

Kísérővel 10, kísérő nélkül 12 éves kortól.

Csak 12 éves kortól.

Vezetőnek tekinthető-e a motorkerékpárt toló személy?

Nem.

Igen.

Mit jelez ez a tábla?

A leállósáv végét.

A kapaszkodósáv végét.

Várakozóhelyről vagy üzemanyagtöltő állomásról betorkolló utat.

Hányadikként haladhat át a segédmotoros kerékpár az út-kereszteződésen?

Másodikként.

Elsőként.

Meddig tart a tábla hatálya?

A Várakozási övezet (zóna) vége tábláig.

A Megállni tilos vagy a Várakozni tilos tábláig.

A következő útkereszteződésig.

Ha az útburkolati jelből más nem következik, milyen távolságban tilos megállni taxiállomásnál?

A tábla előtt 5 m, utána 15 m távolságon belül.

A tábla előtt 15 m, utána 5 m távolságon belül.

A tábla előtt és utána 15...15 m távolságon belül.

Közlekedhet-e lakott területen belül segédmotoros kerékpárjával az úttestnek a sárga vonaltól jobbra eső részén?

Igen.

Nem.

Tiltja-e a tábla az úttesten történő várakozást?

Igen.

Nem.

Napsütéses időben, országúton alagúthoz közeledik. Mi a tennivalója, mielőtt az alagútba behajt?

Növeli a gépkocsi sebességét, hogy az alagútban torlódást ne okozzon.

Csökkenti a sebességet, mert a szeme az alagútban csak fokozatosan alkalmazkodik a rosszabb világításhoz.

Köteles-e a mások által előidézett veszélyhelyzetet a lehetőséghez ké-pest elhárítani?

Nem.

Igen.

Be nem látható útkanyarulatban...

megállni tilos.

megállhat, de nem várakozhat.

megállni, várakozni egyaránt szabad.

Miről tájékoztatja ez a tábla?

Az útra gépkocsival csak külön engedéllyel szabad behajtani.

Az út zsákutca, így csak ebből az irányból lehet be- és kihajtani.

Az úttesten útjavítási, karbantartási vagy egyéb más munkálat folyik.

Közlekedhet-e gyalogosként autóút útpadkáján?

Nem.

Igen.

Előrehajthat-e az útkereszteződésig a motorkerékpáros a piros jelzés alatt az ábrán látható módon?

Nem.

Igen.

Szabad-e megfordulni egyirányú forgalmú úton?

Igen.

Nem.

Lakott területen belül e közúti jelzés mellett halad el. Mekkora távolságra várható a veszélyes hely kezdete?

150...250 m-re.

250...500 m-re.

50...100 m-re.

Hogyan kell megközelítenie a táblával jelzett helyet, ha ott gyalogos közlekedik?

Járműve nagy sebessége keltsen félelmet a gyalogosban, hogy csökkenjen a biztonságérzete, és ne akadályozza Önt a továbbhaladásában.

Járműve sebessége és mozgása időben jelezze, hogy közvetlenül a gyalogos előtt vagy mögött fog továbbhaladni.

Olyan sebességgel, hogy elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni, és amennyiben szükséges, a gyalogos-átkelőhely előtt meg is tudjon állni.


Új tesztsor